NOTA LENGKAP SEJARAH TINKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Pages 1..

Ms 215 Tema Huraian Ilmu Kemerosotan dalam ilmu pengetahuan Perdagangan Kemerosotan dalam perdagangan Perbandaran Merosot dalam kehidupan perbandaran Pusat Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan Baron Muncul golongan baron / tuan tanah.ZM ENTERPRISE 1.0 Pengenalan Perniagaan Kumpulan kami telah. 6.0 Rancangan Pemasaran 6.1 Analisa pasaran Konsep utama syarikat kami. ZM ENTERPRISE 12.0 Lampiran Di bawah merupakan produk eksklusif. bengkel perdagangan, kursus pengurusan syarikat, seminar pembuatan.Keselamatan adalah satu fungsi yang penting, dan selalunya diletak di bawah pegawai sumber manusia dalam syarikat yang tidak ada pegawai keselamatan sepenuh masa. Dengan berubahnya cara hidup dan kos rawatan perubatan meningkat, majikan sekarang sedang mengambil langkah untuk pertingkatkan lagi kesihatan pekerja-pekerja mereka.Untuk sesuatu keluaran di suatu peringkat dalam saluran perdagangan dan pada sesuatu masa yang tertentu. 4. Pasar adalah suatu kawasan yang di dalamnya. ia memerlukan pengurus-pengurus pemasaran yang berfikiran waras tentang strategi dan amalan pemasaran mereka. Bincangkan berkenaan isu penglobalisasian di dalam pemasaran.5 markah. Telah bertapak lama dalam dunia perdagangan, tidak hanya di USA dan. serta sistim pengurusan, kewangan dan pemasaran yang mantap bagi. kepada francaisor secara berkala atas apa yang disediakan francaisor, sama ada. Page 5. perkembangan perniagaan dengan format francais dalam sebuah negara.Syarikat Takaful Malaysia Berhad Takaful Malaysia ialah sebuah institusi. Proxy Form. Pengurus Besar, Pemasaran Korporat/General Manager, Corporate Sales. Sarjana Pengurusan Perniagaan dari Asian Institute of Management. insurans dan pengeluaran serta perdagangan bahan plastik.Berdasarkan fungsi asas organisasi. yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Peranan pengurus kewangan adalah seperti yang berikut. 5. memantau dan mensyorkan kepada pihak pengurusan sistem dan perisian terkini mengikut. Tujuan bahagian fungsian pemasaran adalah.

PENGURUSAN PERNIAGAAN MATRIKULASI PERANAN PENGURUS SUMBER.

Konsep pengeluaran tidak begitu sesuai dalam pemasaran moden kerana falsafah ini terlalu menekankan kepada aspek-aspek pengeluaran dan agihan dan bukannya kepada keperluan pengguna. Fungsi dan Peranan Pemasaran dalam Organisasi. Kejayaan sesebuah syarikat bergantung kepada sejauh mana syarikat berjaya memenuhi kehendak pelanggan.Selain itu, pengurus kewangan seharusnya bijak dalam menilai dan memilih sumber. Untuk menjadi sebuah syarikat maju dan berdaya saing, syarikat. untuk memastikan apakah itu benar dan untuk membimbing saya tentang cara. kami sampai di venue dan melihat expat asing di perdagangan dan.FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. Terbahagi kepada tiga 3 unit iaitu Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Unit Grafik dan IT dan Unit Perlesenan. Bilangan kakitangan kontrak di bahagian ini adalah seramai 7 orang. Fungsi utama Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia adalah seperti berikut i. Acurate scalping forex. Harus diingat bahawa kos untuk mengambil pekerja baru adalah lebih besar jika dibandingkan dengan mengekalkan pekerja sedia ada yang terlatih. Mengekalkan pekerja berkebolehan juga perlu mengambilkira tahap prestasi pekerja tersebut.Pekerja baharu mungkin telah menjalani beberapa sesi latihan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai skop kerja, kemahiran serta kompetensi berkaitan.Syarikat perlu membuat penilaian untuk menentukan kesesuaian pekerja tersebut.

Bagi perniagaan peringkat permulaan, penilaian prestasi kerja adalah lebih mudah dan langsung dengan beberapa kriteria tertentu.Perniagaan dalam negeri•aktiviti membeli dan menjual barang & perkhidmatan - antara penduduk dalam sesebuah negara. • terdiri drpd dua - perniagaan borong dan perniagaan runcit.SALURAN AGIHAN•proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai Bentuk Saluran Agihan1. Btc trading view. Menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah koperasi. 5. Apakah pasukan pengurusan dan kakitangan teknikal mempunyai. Aspek pemasaran merupakan satu strategi yang amat penting dan. Pemiutang Perdagangan.Pemasaran perniagaan. Persekitaran Pemasaran sesebuah syarikat KUASA-KUASA DALAM PERSEKITARAN MIKRO/DALAM Syarikat Pembekal Perantara Pemasaran Pengguna Pesaing dan Jaringan Masyarakat PROGRAM PEMASARAN SYARIKAT KUASA-KUASA DALAM PERSEKITARAN MaKRO/LUARANDemografi ekonomi teknologi sumber semulajadi politik & perundangan sosiobudaya 27.Dalam sesebuah organisasi perniagaan. • Bahagian fungsian kewangan bertujuan o Memastikan bahawa sumber kewangan diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti yang boleh menjana keuntungan dan sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi agar operasi perniagaan berjalan lancar dan tidak tergendala. Peranan pengurus kewangan adalah seperti yang.

UNIT 1 - PENGENALAN KEPADA PEMASARAN PEMASARAN 1

Sasaran pasaran dikenal pasti - dibekalkan terus oleh pengeluar belum dikenalpasti - melalui pemborong & peruncit 3.Liputan pasaran luas - perkhidmatan pemborong, peruncit dan ejen dikehendaki oleh pengeluar terhad - pengeluar sendiri boleh memasarkan 4.Keupayaan pengeluarsyarikat besar - menyediakan saluran agihan sendiri Syarikat kecil - bergantung kepada pemborong dan peruncit 5. Arguments for and against trade restrictions. Pemasaran adalah merupakan bahagian pengurusan perniagaan yang sangat penting. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat tidak akan memberi apa – apa makna, malah akan merugikan syarikat berkenaan sekiranya produk atau perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat dipasarkan dengan berkesan.Penolong Akaun · Pengurus Operasi · Pembantu Pengurus Pemasaran. Tanggungjawab keseluruhan adalah bagi mewujudkan dan menyelaraskan semua strategi. Tahap pendidikan Minimum Diploma / Ijazah / setaraf dalam perniagaan. Pengalaman Lima 5 tahun pengalaman bekerja dalam industri berkaitan.Menerangkan kekeliruan yang timbul berkaitan pemasaran; 5. Pemasaran Sumber Takrif Pemasaran Kotler, 2000 Satu proses sosial dan pengurusan oleh individu. dan menjadi salah satu kursus teras di kebanyakan fakulti perniagaan sesebuah universiti. c Apakah fungsi pembungkusan untuk produk tersebut?

Secara amnya, Pengarah mempunyai tanggungjawab yang besar di dalam sesebuah Syarikat. Mereka perlu menentukan hala tuju Syarikat, menilai prestasi perniagaan dan memastikan perancangan dilaksanakan dan sumber hasil Syarikat digunakan dengan betul serta membuat keputusan bagi kepentingan Syarikat.Pekerja merupakan sumber manusia yang penting dalam sesebuah organisasi perniagaan. Pekerja terlibat secara langsung dalam operasi perniagaan. Oleh itu, pekerja dibayar gaji dan juga faedah-faedah lain seperti cuti sakit, cuti tahunan, bonus dan sebagainya, dilindungi oleh kesatuan sekerja dan juga kerajaan.Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim Kedah a sharifah@my b suzana@my ABSTRAK Campuran pemasaran adalah satu konsep yang diguna oleh pemilik perniagaan, eksekutif pemasaran, pengurus operasi dan juga usahawan dalam mengaplikasikan strategi campuran pemasaran tradisional empat Ps 4Ps iaitu produk. Bdo trade costumes to characters. [[MENGAGIHKAN BARANG-BARANG• berperanan sebagai orang tengah antara pengguna dengan pemborong atau pengeluar Peruncit berkedai• beroperasi di premis tetap. • Contohnya, kedai runcit • Kedai khusus - kedai yang menjual satu jenis atau sekumpulan barang atau menyediakan perkhidmatan khusus. • Harga barang adalah tetap SUSUNATUR KEDAI & KAEDAH JUALAN• Nama dan logo perniagaan - selaras di semua cawangan.• Contoh kedai khas ialah kedai buku Popular atau Kedai gunting rambut CIRI PERNIAGAAN RUNCIT KECIL-KECILAN1. • Rekabentuk kedai dan imej - sama• Susunan barang-barang – standard• Kaedah jualan - secara tunai, kad kredit - dibenarkan.PASAR RAYA BESARMaksud Pasar raya besar (hypermarket) merupakan sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung - terletak di pinggir bandar dan bergantung kepada pelanggan berkenderaan yang mengunjunginya pada hujung minggu - Contoh pasar raya besar ialah Xtra dan Giant.

B A B III KONSEP FRANCAIS DALAM PERNIAGAAN DAN.

Ciri-ciri BENTUK ORGANISASI• sebuah syarikat berhad yang bermodal amat besar.KAWALAN & PENGURUSAN • dasar dan polisi - ditetapkan Lembaga Pengarah • dilaksanakan - sekumpulan pengurusan peringkat pertengahan yang bergaji tetap.• Pengurusan setiap bahagian - seorang pengurus atau penyelia.BARANG JUALAN & POLISI HARGA• pelbagai jenis dan jenama barang - barang keperluan harian • harga barang – berpatutan dan tetap KAEDAH JUALAN • urusan jual beli - secara tunai / kad kredit KEMUDAHAN• tempat letak kereta, troli PASAR RAYAMaksudmenjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung - terletak di lokasi strategik yang mudah dikunjungi - di pusat bandar Contohnya, Pasar Raya Billion dan Pasar Raya Tops. Does the iv change after the trade pokemon go. Ciri-ciri BENTUK ORGANISASI • Pasar raya adalah berbentuk syarikat berhad.KAWALAN & PENGURUSAN • ditadbir oleh Lembaga Pengarah (dasar)• dan diuruskan (perlaksanaan) oleh kakitangan profesional • dibahagikan kepada beberapa bahagian - seorang penyelia bahagian. KAEDAH JUALAN & SUSUNATUR KEDAI • secara layan diri.BARANG JUALAN & POLISI HARGA• makanan segar - daging, ikan & keperluan harian - sabun mandi, syampu. • jualan dibuat secara tunai & kad kredit.• ruang yang luas dan dihiasi dengan cerah.

• Barangnya diperagakan GEDUNG ANEKA JABATANMaksudsebuah perniagaan runcit berskala besar yang beroperasi dalam sebuah bangunan besar yang bertingkat - terletak di lokasi yang strategik di bandar besar. Ciri-ciri BENTUK ORGANISASI• ditubuhkan sebagai syarikat berhad dengan modal yang besar.KAWALAN & PENGURUSAN• Pentadbirannya dikawal oleh Lembaga Pengarah - menentukan segala dasar syarikat.• Setiap jabatan merupakan unit khas • Pembelian stok - tanggungjawab pengurus jabatan• Contoh jabatan pakaian wanita BARANG JUALAN & POLISI HARGA• pelbagai dari segi jenis dan jenama. KAEDAH JUALAN • Jualan - tunai / kad kredit KEMUDAHAN• lif, tandas, telefon, tempat letak kereta, surau KOPERASI RUNCITMaksud organisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengguna - tujuan utama untuk membantu anggota memperoleh barang keperluan pada harga yang berpatutan tanpa melalui orang tengah.Contohnya, koperasi peladang BENTUK ORGANISASI • ditubuhkan mengikut Akta Koperasi 1993 • dan didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi Malaysia. • Syer - tidak boleh diniagakan atau dipindah milik. 3d trade mark in malaysia. KAWALAN & PENGURUSAN• ditadbir oleh Lembaga Pengarah (menentukan dasar) • Pengurusan hariannya - oleh kakitangan yang dibayar gaji.• Stok dibeli dalam kuantiti yang besar • boleh menawarkan diskaun niaga yang tinggi BARANG JUALAN & POLISI HARGA• menjual barang keperluan harian kepada anggota dan bukan anggota.• Harga barang lebih rendah berbanding harga pasaran BAYARAN DIVIDEN• Keuntungan disebut lebihan -sebahagian wajib disimpan sebagai rizab • bakinya untuk membayar dividen - terbahagi kepada dividen tunai dan rebat.• Dividen tunai - dividen yang dibayar berdasarkan jumlah belian • Rebat atas pelaburan pula ialah faedah yang dibayar secara peratusan berdasarkan jumlah saham BENTUK LAIN PERUNCITANMESIN PERUNCITAN AUTOMATIK• menjual barang terus kepada pengguna melalui mesin secara automatik.• memuatkan barang dan dilengkapi pelbagai fungsi - slot syiling atau peragaan tingkap• memasukkan wang yang mencukupi ke dalam slot - menekan butang barang pilihannya - barang itu akan keluar secara automatik.• menjual jenis barang tertentu seperti minuman kotak PESANAN MEL• menjual barang terus melalui pos atau perkhidmatan kurier.

Apakah fungsi pengurus pemasaran dalam sesebuah syarikat perdagangan tingkatan 5

• Contoh - The Readers's Digest, The Times, Dewan Bahasa dan Pustaka, Mail Order Gallery (MOG)• sesuai - menjual barang yang ringan, kecil, tidak mudah pecah dan tahan lama.• Bentuk dan cara penggunaan barang-barang - dapat disampaikan - melalui gambar• dijalankan melalui tiga kaedah, iaitu pengiklanan, kiriman terus atau pelantikan ejen.FRANCAIS• seseorang individu yang diberi hak untuk menjual barang atau perkhidmatan syarikat induk yang sudah terkenal• Contoh kedai makan segera Merryl Brown, Habib Jewel, KFC’s, • menggunakan logo, nama dan reka bentuk yang sama. khidmat sokongan pelanggan lemah - berbaris panjang di kaunter bayaran4. Robot trading forex gratis. • individu atau syarikat yang diberi kebenaran - francaisi• syarikat induk yang memberikan kebenaran - francaisor.• perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak- syarat francais JUALAN LANGSUNG• menjual barang terus melalui kunjungan jurujual dari pintu ke pintu.• Contoh syarikat Amway, Avon dan syarikat-syarikat insurans.• Jurujual atau ejen dilantik dan dilatih dengan pelbagai kemahiran dan teknik jualan• Secara pelbagai peringkat (multilevel) • menggunakan senarai harga, katalog atau sampel produk. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi - panggilan tanpa tol, kad kredit dan internet.5.• dibayar komisen atas jualan • 3 bentuk jualan langsung – o jualan perkhidmatan oleh ejen seperti ejen insurans o jualan barang oleh ejen pengeluar - katalog dan sampel seperti Avono jualan barang oleh ejen bebas • Jenis produk yang sesuai - kosmetik, perkakas dapur, insurans dan pakej pelancongan. Kos pengiklanan – murah E-DAGANG• menjual melalui talian internet dengan rangkaian komputer •dari peringkat pertanyaan, pesanan, pengeluaran invois hingga peringkat bayaran.• secara online antara penjual dengan pembeli dari seluruh dunia.• mewujudkan laman web dan gerai pameran dalam internet• gambar dan maklumat terperinci dipaparkan di skrin komputer.

Apakah fungsi pengurus pemasaran dalam sesebuah syarikat perdagangan tingkatan 5

•perlu membuat bayaran awal (prabayar) dengan memasukkan nombor kad kreditnya.KEDAI KATALOG• mempromosikan barang atau perkhidmatannya melalui katalog • Contoh - Courts Mammoth, Ikea dan The Catalog Shop.• semua jenis barang jualan disenaraikan secara teratur • katalog diedarkan secara percuma di tempat kunjungan ramai • Keistimewaan - tawaran skim bayaran ansuran yang fleksibel •menyediakan perkhidmatan selepas jualan seperti perkhidmatan penghantaran barang•Sasaran - bergaji tetap seperti pegawai kerajaan •keuntungannya daripada faedah PERNIAGAAN BORONG1.Membeli stok secara pukal dan memecah pukal •membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran & mendapat modal pusingan cepat •menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerja ditanggung oleh pemborong 2. Lim guan eng forex. Mengurangkan kos pergudangan •menyediakan kemudahan pergudangan sendiri bagi menyimpan stok pukal yang dibeli •barang keluarannya tidak disimpan lama. Mengurangkan kos pengangkutan •memiliki kemudahan mengangkut barang yang dibeli ke gudangnya. Pengendali pasaran •memperluaskan lagi pasaran bagi produknya.•pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri untuk mengagihkan barangnya. Memberi maklumat pasaran •orang tengah antara pengeluar dengan peruncit.•menyampaikan teguran serta komen peruncit dan pelanggannya kepada pengeluar. Membekalkan beraneka jenis barang •memudahkan - tidak perlu - mendapatkan bekalan stok daripada pelbagai pengeluar dari merata-rata tempat. Memberi kemudahan kredit •menangguhkan bayaran atau hutangnya sehingga barang itu dijual kepada pengguna.•merancang modal pusingan dengan sempurna. Menghantar barang kepada peruncit •tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri •menjimatkan kos pengangkutan dan masa peruncit. Menyimpan stok yang mencukupi •membolehkan peruncit mendapat bekalan secara berterusan dan ini •mengekalkan pelanggannya 5.