PANDUAN PENDAFTARAN BARU - Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak..

Untuk para kontraktor yang ingin mengisi borang pendaftaran baru, pastikan log ID dan kata laluan hendaklan di daftarkan dahulu. 5.2.1. Perihal Permohonan 1. Menu Permohonan Baru akan dipaparkan dan klik pada pautan borang yang diperlukan seperti imej di bawah. Gambarajah 5-1 Permohonan BaruKesimpulan tentang cara memohon lesen perniagaan kecil-kecilan. Secara kesimpulannya, cara memohon lesen perniagaan kecil-kecilan tidak susah seperti disangka. Anda perlu tahu cara yang betul dan sumber yang tepat sebagai rujukan. Tidak lupa juga dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sokongan bagi permohonan lesen perniagaan anda.Unit Pendaftaran Kontraktor & Juruperunding Sarawak UPKJ. membuat permohonan pendaftaran untuk satu syarikat. 2.0 Kaedah cara serahan permohonan. Pemohon perlu mengisi borang permohonan online di 'gov.my'. 3 Borang CAP 64, Ekstrak Perniagaan & Lesen Perdagangan –Borang I jika.Kanun Tanah Negeri Sarawak Ordinan-Ordinan Pihak. Pemohon boleh mendapatkan borang di Pejabat Daerah yang berdekatan dengan percuma. Perniagaan adalah termasuk perdagangan atau pekerjaan untuk tujuan keuntungan. 2. Bahagian ini menyediakan borang-borang untuk tujuan permohonan lesen dan kegunaan perniagaan yang boleh dimuat-turunkan dari laman ini.Anda boleh mendapatkan borang-borang perlesenan tersebut dengan berpandukan pautan yang dinyatakan dibawah: Untuk para pemaju yang ingin memohon untuk mendapatkan borang-borang yang berkaitan dengan Lesen Pemaju Perumahan.Senarai Semakan Pengguna untuk Lesen Pemaju Perumahan Senarai semakan ini adalah untuk membantu para pemohon memastikan borang-borang permohonan dapat disediakan dan diisi dengan lengkap bagi memastikan borang berjaya diproses.(Dikemaskinikan pada Mei 1999)Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan (P. 3410(L) - 95)Borang yang digunakan untuk memohon pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan yang sedia ada.

Keperluan dan prosedur pendaftaran kontraktor. - CiDB

(Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 4 muka surat)Borang Permohonan Pembaharuan Permit Pengiklanan dan Penjualan (P. 3408(L) - 95)Borang yang digunakan untuk memohon pembaharuan Permit Pengiklanan dan Penjualan yang sedia ada.(Dikemaskinikan pada May 1999 - 4 muka surat)Surat Jaminan Penyiapan Pembangunan Perumahan oleh Pengarah-Pengarah (P. 3404(L) - 95)Borang ini mestilah disertakan bersama-sama dengan borang permohonan Lesen Pemaju Perumahan.(Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 2 muka surat)Panduan Pengguna Panduan ini menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengisi borang-borang yang disediakan termasuklah untuk permohonan baru dan pembaharuan bagi memastikan borang berjaya diproses. Script martingale forex. (Dikemaskinikan pada Mei 1999)Pengenalan kepada Borang dan Lesen DBKKPanduan ini menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengisi borang-borang yang telah disediakan oleh Majlis Perbandaraan Kota Kinabalu.(Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 1 muka surat) Notis Penukaran Butiran-Butiran Maklumat (P. 2486(c) - 93)Borang yang digunakan untuk menukar butiran-butiran maklumat perniagaan yang sedia ada.(Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 1 muka surat)Muat Turun Borang Permohonan Untuk Kebenaran Beroperasi Borang yang digunakan permohonan operasi perniagaan seperti Kecantikan, Disko, Pusat Hiburan, Salon Rambut, Rumah Urut, Kelab Malam, Pub atau Ruang Bar, Premis Billiad.

(Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 3 muka surat)Permohonan Lesen Bagi Hotel, Restoran, Kedai Kopi, Kilang Makanan, Gerai Makanan, Kantin, Dobi Borang permohonan untuk mendapatkan lesen-lesen seperti lesen hotel, restoran, kedai kopi, kilang makanan, gerai makanan, kantin atau dobi.(Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 2 muka surat)Borang Permohonan Lesen untuk Menjual Liquor Yang Memabukkan (APPENDIK B1)Borang yang digunakan untuk membuat permohonan lesen untuk menjual liquor yang memabukkan.(Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat) Borang Permohonan Untuk Permit Peniaga Daging Haiwan Buruan (BORANG 13)Borang yang digunakan untuk membuat permohonan untuk permit peniaga daging haiwan buruan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat) Borang Permohonan Bagi Permit Jualan Tumbuhan Sementara Atau Pemindahan(BORANG 20)Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit jualan tumbuhan sementara atau pemindahan.(Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)Borang Permohonan Bagi Permit Untuk Membawa Haiwan Dll.Keluar Dari Negeri (BORANG 22) Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit untuk membawa haiwan dll. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)Borang Permohonan Bagi Permit Operator Pelancongan Hiduapan Liar(BORANG 27)Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit operator pelancongan hidupan liar.1.1 Terbuka kepada semua individu / Perniagaan / Syarikat / Pertubuhan / Koperasi / Badan Profesional / Agensi Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun / Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu / Kedutaan / Pejabat Pesuruhjaya Tinggi / Pertubuhan Antarabangsa / Pejabat Serantau yang layak untuk mendaftar kenderaan.v.

Pendaftaran Nama dan Pembaharuan Lesen Perniaga

Borang lesen perniagaan mbip.Pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil. Negeri Sarawak, Setiausaha Kewangan Negeri, Sarawak. Pegawai Pembayar.Salinan Borang A atau B – Maklumat Perniagaan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Salinan Borang B – Lesen Berniaga Ordinan Pelesenan Perdagangan 1948 Negeri Sabah Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan Ordinan Nama-nama Perniagaan CAP64 Negeri Sarawak Salinan Borang 1- Ordinan Perniagaan, Profesion dan Pelesenan Negeri Sarawak Make money trading forex. Pembaharuan Lesen Perniagaan; Pembaharuan Lesen Perniagaan Untuk Sendirian Berhad; Pendaftaran Perkara Probet; Pendaftaran Anak Angkat; Lesen Senapang Patah Probet/ Semasa Hayat Pendengaran Kes di Mahkamah Bumiputera; Am. Pengesahan Sijil/ Dokumen; Surat Akuan /Sumpah; TENTANG KAMI. Dasar Kerajaan Negeri Sarawak; Visi, Misi & Objektif.A. CARA MEMOHON. i Mengisi borang permohonan pendaftaran Kontraktor Kerja Pembinaan. Borang CIDB 1. Perdagangan Borang I Negeri Sarawak. atau iv Lesen Perniagaan Borang B Negeri Sabah atau. Seseorang individu hanya boleh diambilkira sebagai Personel Teknikal untuk satuKategori Lesen. Senarai Semak. Borang. Lain-lain. Bas · Permohonan untuk Bas. Teksi. Teksi · Permohonan untuk Teksi / Kereta Sewa. Sesi Dialog Bersama Pengusaha Lori Negeri Sarawak di Dewan Suarah Sibu 6 November 2019.

DESCRIPTIONJABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK: LESEN PERDAGANGAN. PROSES AS IS Lesen Perdagangan : Permohonan Baru Pembaharuan. Asas Undang-undang (nyatakan akta/peraturan)-Businesses, Professions and Trade Licensing Ordinance 1955sama Borang I. Akauntan (bagi pihak)Tidak Ya Terima & semak Borang Permohonan I. Perkara Sebelum Selepas Kadar Penambah baikan (%)1. Masa keseluruhan proses20 Minit10 Minit50.00 %Proses Permohonan Baru Proses Permohonan Pembaharuan Lesen Perdagangan Item / Perkara Sebelum Projek Selepas Projek Catatan / Isu1. Premarket trading cnn. [[ Akauntan (bagi pihak)Kembalikan dan beri ulasan MP: 1 Min Tidak Ya Ya Tidak Terima & semak Borang Permohonan I. Cadangan membuat pre-sign Tambahan Penambahbaikan PROSES TO BELesen Perdagangan: Permohonan Baru Pembaharuan Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen. Perkara Sebelum Selepas Kadar Penambah baikan (%)1. Masa keseluruhan proses30 Minit15 Minit50.00 %Perbandingan Sebelum dan Selepas Projek No. 8 adalah dibawah LHDN dan Jabatan Perbendaharaan Negeri hanya pejabat perlaksana untuk Proses Lesen Perdagangan Penambahbaikan: Borang I. Yusuf Value Analysis.12.12Setiausaha Projek : Puan Ong Mei Kuan Penambah baikan.12.12Ahli Pasukan: -Mapping To-Be.12.12Verifikasi proses.05.13Profil Projek222PROSES AS ISLesen Perdagangan: Permohonan Baru Pembaharuan Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen. Akauntan (bagi pihak)Kembalikan dan beri ulasan MP: 1 Min Tidak Ya Ya Tidak Terima & semak Borang Permohonan I. Penjimatan masa dan kos mengambil borang pada pemohon. 8 dan dokumen sokongan beserta cop perniagaan MP: 1 Min Masukkan data permohonan (nama pemohon & syarikat) dalam sistem TRALIS. Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Terima Borang Permohanan I. Akauntan (bagi pihak)Tidak Ya Terima & semak Lesen Perdagangan dan cop perniagaan MP: 1 Min Dapatkan maklumat dari sistem TRALIS dan kemaskini maklumat baru lesen. Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Kemukakan Lesen Perdagangan Asal atau laporan polis atau surat sumpah (jika lesen hilang) dan cop perniagaan MP: 1 min MM:2 Min 1 Min Cetak lesen dan resit MP: 1 Min PROSES MEMPERBAHARUI LESEN PERDAGANGAN (To-Be)Terima Lesen Perdagangan MP: 1Min Buat Bayaran MP: 2 Min LULUS10 Minit No. - Power Point PPT Presentation Transcript Slide 1JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK: LESEN PERDAGANGAN11111Pendaftaran Projek : Lesen Perdagangan Situasi Semasa Peluang Penambahbaikan Prosedur dan tempoh kelulusan Mengurangkan karenah birokrasi, Mengurangkan masa memproses, Mengurangkan dokumentasi, Mengurangkan kos pematuhan Sasaran Projek Skop Projek Sasaran : Mempercepatkan proses kelulusan Faedah: Mengurangkan masa menunggu Bil Hari ( sekarang): -Permohonan baru Lesen Perdagangan = 30 minit Permohonan pembaharuan Lesen Perdagangan= 20 minit Proses: Proses Lesen Perdagangan Mula: Terima permohonan Tamat: Serah lesen Carta Perbatuan Ahli Pasukan Fasa Mula Tamat Champion: Encik Jumastapha Bin Lamat Profil Projek.11.12Ketua Projek: Encik Kushairi Bin Johan Mapping As-Is.11.12Penolong Projek: Encik Mohd Shariffini Bin Mohd. 8 dan dokumen sokongan beserta cop perniagaan MP: 1 Min Masukkan data permohonan (nama pemohon & syarikat) dalam sistem TRALIS. Akauntan (bagi pihak)Tidak Ya Terima & semak Lesen Perdagangan dan cop perniagaan MP: 1 Min Dapatkan maklumat dari sistem TRALIS dan kemaskini maklumat baru lesen. Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Kemukakan Lesen Perdagangan Asal atau laporan polis atau surat sumpah (jika lesen hilang) dan cop perniagaan MP: 1 min MM: 7 Min 1 Min Cetak lesen dan resit MP: 1 Min Tandatangan pada Lesen MP: 2 Min PROSES MEMPERBAHARUI LESEN PERDAGANGAN (As-Is)MM: 2 Min Terima Lesen Perdagangan MP: 1Min MM: 1 Min Buat Bayaran MP: 2 Min LULUS20 Minit#Activity Customer Value Added(VA)Customer Non Value Added Masa Proses (MP)Masa Menunuggu (MM)Masa BVANVAMinit Minit Minit1Terima borang permohonan I. D 8 dan dokumen sokongan110112Semak Borang Permohonan I. D 8 dan dokumen sokongan1123Masukkan data permohonan dalam sistem TRALIS1124Kategorikan perniagaan menurut ordinan2-25Bincang untuk pengesahan kategori3146Buat Bayaran 2-27Cetak lesen dan resit1238Tandatangan pada lesen2139Terima Lesen Perdagangan 1-1JUMLAH141630Value Analysis untuk Permohonan Baru Lesen Perdagangan (1/2)Rule of Thumb: CVA and BVA Simplify, Combine and Optimize NVA Eliminate Interval Eliminate or optimize#Activity Customer Value Added(CVA)Customer Non Value Added Masa Proses Masa Menunggu (MM)Masa Diambil (MD)BVANVA1Kemukakan Lesen Perdagangan Asal atau laporan polis atau surat sumpah (jika lesen hilang) dan cop perniagaan 1782Semak Lesen Perdagangan dan cop perniagaan 1123Dapatkan maklumat dari sistem TRALIS dan kemaskini maklumat baru lesen1-14Buat Bayaran 2-25Cetak lesen dan resit1236Tandatangan pada Lesen 2137Terima Lesen Perdagangan 1-1Jumlah91120Rule of Thumb: CVA and BVA Simplify, Combine and Optimize NVA Eliminate Interval Eliminate or optimize Value Analysis untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Perdagangan (1/2)Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen. Akauntan (bagi pihak)Tidak Ya Terima dan semak Lesen Perdagangan dan cop perniagaan MP: 1 Min Dapatkan maklumat dari sistem TRALIS dan kemaskini maklumat baru lesen. Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Kemukakan Lesen Perdagangan Asal atau laporan polis atau surat sumpah (jika lesen hilang) dan cop perniagaan MP: 1 min MM: 7 Min 1 Min Cetak lesen dan resit MP: 1 Min Tandatangan pada Lesen MP: 2 Min PROSES MEMPERBAHARUI LESEN PERDAGANGANMM: 2 Min Terima Lesen Perdagangan MP: 1Min Buat Bayaran MP: 2 Min MM: 1 Min Cadangan memperbaharui lesen 3 tahun sekali Pembaharuan Lesen Perdagangan melalui laman sesawang. 8MP: 1 min MM: 5 Min MM: 1 Min MM: 1Min MM: 1 Min Kategorikan Perniagaan menurut ordinan MP: 2 Min Buat Bayaran MP: 2 Min Cetak lesen dan resit (yang telah pre-sign)MP: 1 Min PROSES PERMOHONAN BARU LESEN PERDAGANGAN (TO-BE)Terima dan tandatangan Lesen Perdagangan MP: 1Min LULUS15 Minit Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen.

Untitled - Halal Industry Development Corporation

Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Terima Borang Permohanan I. Bincang untuk pengesahan kategori MP: 3 Min Ya Tidak MM: 2 Min Buat Bayar MP: 2 Min Cetak lesen dan resit MP: 1 Min Semak & tandatangan pada Lesen MP: 2 Min PROSES PERMOHONAN BARU LESEN PERDAGANGAN (As-Is)MM: 1 Min Terima dan tandatangan Lesen Perdagangan MP: 1Min LULUS30 Minit MM: 1 Min MM: 1 Min Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen. 8 dan dokumen sokongan beserta cop perniagaan MP: 1 Min Masukkan data permohonan (nama pemohon & syarikat) dalam sistem TRALIS. giliran akan dikemukakan oleh PT selepas pemohon mengisi borang MM: 1 Min MM: 1 Min Pemohon Pembantu Tadbir(Kaunter)Timbalan Pemungut/ Pen. Menyediakan senarai terperinci kategori perniagaan yang terbaru sebagai rujukan standard. Pembaharuan dari satu tahun dipanjangkan ke tiga tahun.2. Caj/bayaran Borang Proses Kelulusan Lesen Perdagangan - RM25.00Sama4. 8 dan dokumen sokongan MP: 1 min MM: 10 Min MM: 1 Min MM: 1Min MM: 1 Min MM: 1 Min MM: 1 Min Kategorikan Perniagaan menurut ordinan MP: 2 Minjelas? Kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan MP: 1 Min Terima Borang Permohanan I. Bincang untuk pengesahan kategori MP: 3 Min Ya Tidak MM: 2 Min Buat Bayar MP: 2 Min Cetak lesen dan resit MP: 1 Min Semak dan Tandatangan pada Lesen MP: 2 Min PROSES PERMOHONAN BARU LESEN PERDAGANGANMM: 1 Min Terima Lesen Perdagangan MP: 1Min Lagend VABVANVACadangan membuat pre-sign Pemohon akan menyemak maklumat yang dimasukkan dalam sistem TRALISMenyediakan senarai terperinci kategori perniagaan yang terbaru sebagai rujukan standard Sediakan borang TL & Borang 2 untuk dimuat turun di laman sesawang No. 8MP: 1 min MM: 10 Min MM: 1 Min MM: 1Min MM: 1 Min MM: 1 Min MM: 1 Min Kategorikan Perniagaan menurut ordinan MP: 2 Minjelas? Export market data interactive broker. Borang TL (Jabatan Perangkaan Malaysia) tidak diperlukan dengan syarat Jabatan Perangkaan Malaysia boleh memperolehi data yang diperlukan melalui sistem TRALIS. Keperluan Dokumen sokongan Bagi KATEGORI :- Syarikat Sdn. Syarikat Berhad Permohonan Baru Lesen Perdagangan, dokumen yang diperlukan ialah:-Borang 49Borang 44Borang 9Tenancy Agreement /Land title Memorandum of Article Letter of undertaking(jika perlu)Cop Syarikat Permit yang berkaitan Borang TLTenancy Agreement /Land title Memorandum of Article Letter of undertaking (jika perlu)Cop Syarikat Permit yang berkaitan Cadangan:-Borang 49, 44 & 9 tidak diperlukan dengan syarat sistem TRALIS dapat menjana data dari sistem pejabat SSM/Pejabat Daerah. Agensi yang dirujuk Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Kuching Sama8a.

Pembaharuan1 tahun3 tahun Ringkasan Penemuan dan Cadangan Penambahbaikan Permohonan Baru dan Pembaharuan141414Lesen Perdagangan Item / Perkara Sebelum Projek Selepas Projek Catatan / Isu7.Uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience.By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. Ambank future trading margin. Berita baik buat penerima Bantuan Sara Hidup, anda mungkin layak menerima Program Subsidi Petrol (PSP) yang akan diagihkan bermula Januari 2020.Semakan kelayakan skim ini boleh dibuat bermula 15 Oktober di portal rasmi KPDNHEP.Untuk skim bantuan lain, anda boleh rujuk intipati Belanjawan 2020 yang dibentangkan minggu lepas.

Cara mengisi borang permohonan untuk lesen perdagangan negeri sarawak

Melalui skim ini, bantuan tunai akan disalurkan terus ke akaun penerima setiap empat bulan sekali.Kadar subsidi adalah sebanyak RM30 bagi kereta dan RM12 bagi motosikal yang dikira setiap bulan.Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PSP bertujuan bagi menggantikan subsidi petrol sedia ada yang dinikmati oleh semua orang tanpa mengira kerakyatan dan pendapatan. Cara menggunakan parabolic sar forex. Baca juga: Semak Kelayakan Rebat Bil Elektrik RM40 Sebulan Melalui PSP terbaru ini, bantuan akan disalurkan hanya kepada golongan layak iaitu warganegara berpendapatan rendah yang sangat memerlukan bantuan tersebut.Namun penerima BSH perlulah memenuhi kriteria pemilikan kenderaan yang telah ditetapkan iaitu kereta 1,600cc dan ke bawah dan kereta melebihi 1,6000 yang berumur 10 tahun ke atas.Manakala bagi motosikal pula, kategori yang layak hanyalah motosikal 150cc dan ke bawah dan motosikal melebihi 150cc yang berumur tujuh tahun ke atas.

Cara mengisi borang permohonan untuk lesen perdagangan negeri sarawak

Program ini dijangka bakal dinikmati oleh 2.8 juta penerima BSH dengan anggaran RM65.4 juta sebulan diperuntukkan.Orang ramai boleh menyemak kelayakan Program Subsidi Petrol fi portal psp.my bermula 15 Oktober.Berikut dikongsikan syarat kelayakan terkini bagi permohonan subsidi Petrol (PSP) ini. Buat masa sekarang bantuan ini terhad untuk penerima BSH di Semenanjung Malaysia sahaja.Mengikut kenyataan KPDNHEP, kerajaan mengambil kira keperluan penduduk di Sabah, Sarawak dan WP Labuan yang kebanyakannya menggunakan kenderaan berkapasiti enjin yang besar dan menggunakan diesel.Oleh itu, rakyat di Sabah, Sarawak dan WP Labuan dikecualikan daripada pelaksanaan Program Subsidi Petrol dan pengapungan harga jualan runcit petrol RON95.