skip to Main Content
0895 728 928 office@plevencomputers.com
Кожодерите от ЧЕЗ ще отчитат електромерите и през почивните дни в началото на 2016 г.

Кожодерите от ЧЕЗ ще отчитат електромерите и през почивните дни в началото на 2016 г.

 

ЧЕЗ Разпределение България ще отчита електромерите на своите клиенти в Западна България и през почивните дни на 2 и 3 януари, за да спази изискването срокът на отчитане да не надвишава 31 дни. Компанията е ангажирала над 580 служители, които ще работят през почивните дни в началото на януари 2016 г., уточниха от ЧЕЗ.

„Призоваваме клиентите да осигурят достъп до средствата за търговско измерване, за да могат служителите на кожодерите да отчетат използваното количество енергия. В случай че не е осигурен достъп, фактурата за електроенергия ще бъде формирана на база потреблението през аналогичен предходен период, съгласно Общите условия. Дружеството гарантира спазването на максимален период на отчитане от 31 дни“, каза Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Битовите и малките стопански клиенти на дружеството, до чиито електромери няма достъп без тяхното присъствие на място и попадат в този период на отчитане, имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите си и да декларират показанията на денонощната информационна линия 0700 10 010, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg,на факс (02) 8959 667 или в Центровете за обслужване на клиенти.

Желаещите да направят самоотчет трябва да съобщят данните от измервателния уред по всички тарифи, клиентския си номер, датата на отчитане, трите имена на титуляря на партидата и адреса на обекта, за който декларират показания.
Клиентите могат да се запознаят с графика на отчитане на сайта на дружеството на кожодерите www.cez-rp.bg.

Дефакто като се замислите, или предоставяте с пълнота данните си или ще платите повече следващият месец на кожодерите от ЧЕЗ.

Top
Back To Top
Close search
Search