skip to Main Content
0895 728 928 office@plevencomputers.com
Новите технологии – проекта е „Интегриран градски транспорт на Плевен” те ще продължат до края на годината

Новите технологии – проекта е „Интегриран градски транспорт на Плевен” те ще продължат до края на годината

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” удължи срока на изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен” до края на 2015 г., съобщи на среща с журналисти днес Дикран Ованесян – директор на дирекция „Европроекти”.

Дейностите по проекта са мащабни, свързани са с разкопаване, временно спиране на светофарни уредби, демонтаж и монтаж на различни елементи, което предизвиква известни неудобства за организацията на движението и гражданите. Обръщаме се към плевенчани с молба да проявят разбиране и търпение в оставащите месеци до приключване на работата в името на един нов стандарт на градския транспорт, подчерта Дикран Ованесян.

Община Плевен изпълнява проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен” от 2012 г. Той е на стойност 23 322 246 лева, финансирани стопроцентово от ОП „Регионално развитие”.

Основните дейности предвиждат реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващата контактна мрежа и токоизправителни станции; изграждане на 4 нови участъка от тролейбусната мрежа с обща дължина 6681 м и 6 нови спирки на обществения транспорт, изграждане на ново тролейбусно депо, изграждане на Център за управление на масовия градски транспорт, поставяне на 65 електронни информационни табла за светлинно известяване на спирките; облагородяване на съществуващите спирки на обществения траспорт; изграждане на 8 нови маршрута на велоалеи с обща дължина 9 489 м.

Нови стойки със знак се поставят на 84 спирки, нови знаци със скоби се монтират на 43 спирки, нови стойки с разписание ще има на 41 спирки, обект на уширяване, или изграждане на т. нар.  „джобове”, са 30 спирки, при 38 спирки ще бъдат изградени пешеходни пътеки, нови тротоари ще бъдат оформени при 18 спирки.

Избраните изпълнители на отделните компоненти по проекта имат задължението да възстановят напълно пътните или тротоарните настилки, където са осъществявани строително-монтажни дейности.

От нас тук да вметнем – изключително нови и иновативни методи се използват за подобряване на услугите по цялата система в който са включени комплексни услуги.

Технологиите са най-нови и модерни от което можем само да се радваме.

Източник сайт Община Плевен.

Top
Back To Top
Close search
Search