skip to Main Content
0895 728 928 office@plevencomputers.com
ЦДГ „Щастливо детство”- гр.Плевен обявява прием на деца за филиал – Приказен свят

ЦДГ „Щастливо детство”- гр.Плевен обявява прием на деца за филиал – Приказен свят

В информационният сайт на Община Плевен излезе информация ,че ще се приемат деца от следните възрастови групи в ЦДГ „Щастливо детство”- гр.Плевен:

1.Деца, родени през 2011 г.;

2.Деца, родени през 2010 г.;

3.Деца, родени през 2009 г.;
Заявленията ще се приемат от 09 до 20 март 2015 г. от 7.30 до 15 ч. в ЦДГ ”Щастливо детство”, ул.Гоце Делчев” № 5 .

Необходими документи : заявление по образец /получава се при подаване на документите в ЦДГ „Щастливо детство”/ и удостоверение за раждане на детето /копие/.

Списъците с приетите деца ще бъдат обявени на 23 март в ЦДГ ”Щастливо детство”.

В петдневен срок родителите потвърждават желанието си детето да постъпи в детското заведение.

При постъпването приетите деца, които са посещавали други детски заведения, представят удостоверение за преместване /за децата на 5г./ и служебна бележка за платена такса.

Телефон за справки и информация: 064 822 792.

Top
Back To Top
Close search
Search