skip to Main Content
0895 728 928 office@plevencomputers.com
Юзърите с Windows 10 Home и Pro не могат да деактивират събирането на данни от Microsoft

Юзърите с Windows 10 Home и Pro не могат да деактивират събирането на данни от Microsoft

windows 10На много потребители не се харесва това, че в новия Windows 10 са вградени функции за събиране на потребителските данни, които са включени по подразбиране и изключването им неможе да стане чрез външен софтуер.

Ръководителят на отдела Windows and Devices Group Windows Тери Майерсън публикува в корпоративния блог нова информация, в която засегна въпроса с конфиденциалността. Според него в ОС Windows 10 са заложени два основни принципа на конфиденциалността: събиране на информация за подобряване на самия софтуерен продукт и контрол върху обема на събираната информация. Част от тези данни са анонимният идентификационен номер на устройството, типът на устройството, данни за грешно работещи приложения и други. Майерсън твърди, че никакви лични данни (потребителско име, електронна поща) не се изпращат в сървърите на Microsoft, а изпратените данни са добре зашифровани.
За съжаление Майерсън нищо не отговори на потребителски въпрос, дали се изпраща информация към сървърите на компанията, когато съответните настройки са изключени.
От друга страна, Майерсън съобщи, че в раздела Безопасност и надеждност на данните (Safety and Reliability Data) при корпоративните версии на Windows 10 до края на тази година ще бъде дадена възможност за изключване събирането на данни, въпреки че това не се препоръчва. От тези думи може да се направи извод, че потребителите на Windows 10 Home и Pro няма да имат системна възможност да изключват събирането на данни.

Top
Back To Top
Close search
Search