skip to Main Content
0895 728 928 office@plevencomputers.com
Mtel арогантност и още нещо

Mtel арогантност и още нещо

Промяна на условията за SMS услуги от страна на Мобилтел.

Информацията е предоставена от фирма партньор на която използваме услугите.

Уважаеми партньори,

В края на миналата седмица получихме информация от Мобилтел, че планират значително да намалят нивата на изплащане към всички техни партньори, като увеличат своя дял с 15%, считано от 1 Април 2015г. Това означава, че процентът, който ние получаваме като посредник от всяко SMS разплащане, става много по-малък, отколкото досега. А процентът, който получава самия оператор, се увеличава с още 15%.

Тази промяна е съвсем нова и се отнася за всички SMS посредници без изключение. Новите условия все още не са станали широкоизвестни в бранша, но ние се опитваме да следим за всичко най-актуално и своевременно да Ви уведомяваме.

mtel-new-logo

Решението на Мобилтел е взето едностранно, без предварително обсъждане и съгласуване с партньорите им. Намалението на нивата изплащане е в абсолютно противоречие със световните и регионални тенденции през последните години и ясно показва липсата на каквато и да е далновидност и желание за развитие на мобилните разплащания. Като резултат от увеличението на своя дял, Мобилтел не предлага никакво съществено подобрение на услугата. С други думи, операторът просто желае да печели повече, без да подобрява или развива услугата си.

Действията на Мобилтел за пореден път доказват, че операторът защитава единствено и само собствения си интерес, без да се съобразява с бизнес партньорите си. Припомняме периода от 2010г. и 2011г., когато поради технически проблеми със системата за таксуване на клиентите, удръжките за неплатени сметки бяха изключително високи.

Към момента всички компании от сектора се опитваме да предоговорим взетото решение от оператора, като се постигнат по-приемливи нива на изплащане. Предвид арогантния начин, по който е взето решението, за съжаление не можем да гарантираме, че преговорите ще се увенчаят с успех. Като малко успокоение може да се счита факта, че делът на Мобилтел е намялял доста през последните години и при повечето от нашите партньори не надхвърля 40%.

Разбираме, че промените в политиката на оператора се отразяват както на нас като посредник, така и на вас като наши партньори и бихме искали да ви уверим, че както и досега, правим и ще правим всичко по силите си, за да получавате най-добрите условия за работа и пълна подкрепа от наша страна.

Поздрави,
Екипът на Mobio.bg

Top
Back To Top
Close search
Search